Social Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media Icons
© Copyright 2015-2022 BloggerAjans.com Tüm Hakları Saklıdır. Blogger Ajans®

Model Fotoğraf Sözleşmesi

MODEL – FOTOĞRAF ÇEKİMİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:
MODEL: Fotoğrafçı veya akar görüntü (video) yapımcısı tarafından, görsel öğe olarak esere konu olan kişi
FOTOĞRAFÇI: Fotoğraf malzemeleri ve diğer video yapım cihazları ile görsel eser üreten eser sahibidir.

KONU ve KAPSAMI
Fotoğrafçı ile model arasındaki, oluşacak eserin kullanımı hakkındaki koşulları belirler.

ŞARTLAR

1. Model, fotoğrafçının üretmiş ve üretecek olduğu ve kendisini konu alan eserlerin herhangi bir koşul olmaksızın ticari, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmasına, her türlü medya, malzeme ve araçla halka açık yerlerde yayınlanması ve kamuya teşhir edilmesi, reklamlarda yayınlanması, ticari amaçla satılması ve/veya kiralanması için, fotoğrafçı tarafından kullanılmasına bila kabulü rücu şartlı yetki verdiğini beyan ve kabul eder.

2. Fotoğrafçı, üretmiş olduğu ve modeli konu alan eserlerini, satış ve pazarlama amacıyla, bir görsel stok ajansına vermesi durumunda, model tarafından kendisine verilmiş olan bu yetkiyi, görsel stok ajansına devreder ve müşteri ya da görsel stok ajansına verirken yapacağı sözleşmede, müşteri ya da görsel stok ajansının kullanımının modelin isim ve unvanına zarar vermemesi gerektiğini belirtir.

3. Model, fotoğrafçıya vermiş olduğu bu yetki karşılığında, fotoğrafçıdan veya görsel stok ajansından ve müşteriden herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

4. Sözleşme süresizdir. Model, noter kanalıyla bildirerek sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, fesih tarihinden önce üretilmiş eserler için sözleşme süresiz olarak geçerlidir.

5. Taraflar yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişiklikleri diğer tarafa noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli olacağını kabul ederler.

6. Taraflardan birinin ya da ikisinin ölümü halinde, bu sözleşme ile taraflara tanınan tüm haklar ve yüklenilen tüm sorumluluklar, tarafların mirasçılarına, mirasçıların mirası kabul etmeleri halinde aynen devir olacaktır.

7. Model, Fotoğraf Çekiminin yapılabilmesi için Blogger Ajans Üyeliğinin zorunlu olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

8. İhtilaf halinde fotoğrafçının kanuni tebligat adresinin bulunduğu ilin mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9. Model ve fotoğrafçı, bu sözleşme koşullarını dikkatle okuduklarını ve sözleşmenin tamamını kabul ettiklerini beyan etmişler ve fotoğraf çekimi online başvuru tarihinde imzalayarak yürürlüğe koymuşlardır.

Güncel fotoğraf çekimi sözleşmesi https://www.bloggerajans.com/model-fotograf-cekimi-sozlesmesi/ sayfasında sürekli olarak yayınlanmaktadır.

Social Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media IconsSocial Media Icons
© Copyright 2015-2022 BloggerAjans.com Tüm Hakları Saklıdır. Blogger Ajans®